بانک پارسیان، 1000 دستگاه سیستم های یارانه ای خود را به سازمان تجهیز و نوسازی مدارس اهدا کرد

پنج‌شنبه 17 می 2018 در 12:26


بانک پارسیان درادامه برنامه های حمایتی خود از موسسات و انجمن های حمایتی، تعداد ۱۰۰۰ دستگاه سیتسم های یارانه ای خود را به سازمان تجهیز و نوسازی مدارس، اهدا کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان؛ بر اساس این گزارش بانک پارسیان در سال ۹۶ طی دو مرحله تعداد ۱۰۰۰ دستگاه کیس و مانیتور به همراه کیبورد و موس را به سازمان تجهیز و نوسازی مدارس اهدا کرده است.
بانک پارسیان با توجه ویژه به فراهم آوردن زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم برای نقش آفرینی مدارس به‌عنوان کانون و محورکسب تجربیات پرورشی و آموزشی را مد نظر داشته و در بازه های زمانی گوناگون در تجیهز و تکمیل ساختمان و یا تجیهزات آموزشگاه های کشور مشارکت نموده است .