بانکداری دیجیتال تنها مکانیزه کردن یک بانک نیست/ تماس آسان مشتری با بانک دیجیتال

چهارشنبه 1 نوامبر 2017 در 20:29


 

 

مهران فرزین معاون پارلمانی مجلس فابا در حاشیه سومین دوره نمایشگاه تراکنش ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایستگاه اخبار با تقدیر از برگزاری نمایشگاهی در این سطح که موجبات پیوند و همگرایی متخصصان حوزه فناوری اطلاعات و فعالان حوزه بانکی را فراهم آورده است، گفت: مجلس دست یاری مقابل متخصصین این‌حوزه دراز می‌کند تا با ما در این بخش همکاری کنند.

وی به نقش مهم بخش خصوصی در ارتقا کشور اشاره کرد و گفت:مرکز فابا به عنوان نهاد خصوصی و اقتصادی میتواند نقش موثری در جهت اهداف اقتصادی مملکت در حوزه بانکداری داشته باشد.

معاون پارلمانی مجلس فابا ادامه داد:اتفاق مهم حوزه بانکداری توسط مرکز فابا گذر از بانکداری سنتی به دیجیتال است که با توجه به این که ما جزء کشورهای در حال توسعه بوده و مجبور به رفتن به عرصه جهانی هستیم باید از حالت سنتی خارج و به دنیای دیجیتال ورود کنیم.

فرزین به برگزاری سومین دوره نمایشگاه تراکنش ایران اشاره کرد و گفت:برگزاری چنین نمایشگاههایی میتواند نقش موثری در عرصه اقتصادی داشته باشد.

فرزین تداوم برگزاری این گونه همایشها را مهم تلقی کرد و خاطر نشان ساخت: مطمئنا ما به زودی شاهد راه اندازی بانکداری دیجیتال خواهیم بود که در اینگونه بانکداری ها تایم کاری ۲۴ ساعته است .

وی به نقش مجلس شورای اسلامی در عبور از بانکداری سنتی به دیجیتال اشاره کرد و گفت:مجلس به عنوان نهاد قانون گذار می تواند با مصوبات خود در این کار ما را یاری رساند و از کمیسیون اقتصادی مجلس خواستاریم تا از پتانسیلهای مرکز فابا استفاده کرده و در امر قانون گذاری و کمک به این مرکز ما را یاری کند .

وی ادامه داد :شایسته است که با تشکیل فراکسیون کسب و کار نوین و نو پا در مجلس شورای اسلامی این همکاری را پر رنگ کنیم و در رسیدن به توسعه گامهای موثر بر داریم چرا که فراکسیونها در مجلس شورای اسلامی می تواند بازوی خوبی برای نمایندگان مجلس باشد .