اهدای مرحله اول سیستم های رایانه ای به سازمان تجهیز و نوسازی مدارس

پنج‌شنبه 9 نوامبر 2017 در 14:18


بانک پارسیان با توجه ویژه به فراهم آوردن زیرساخت‌ها و زمینه‌های لازم برای نقش آفرینی مدارس به‌عنوان کانون و محورکسب تجربیات پرورشی و آموزشی را مد نظر داشته و در بازه های زمانی گوناگون در تجیهز و تکمیل ساختمان و یا تجیهزات آموزشگاه های کشور مشارکت نموده است .