انتقال تجارب بازنشستگان سبب ارتقاء سطح دانش سازمانی می شود

دوشنبه 11 آوریل 2022 در 15:35


مدیر عامل بانک توسعه تعاون انتقال تجارب بازنشستگان را سبب ارتقاء سطح دانش سازمانی دانست.

حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در دیدار با بازنشستگان بانک اظهار داشت: سرمایه انسانی از مهمترین سرمایه هر سازمان به شمار می‌آید که بازنشستگان نیز بخش مهمی از سرمایه انسانی محسوب می‌گردند.
مهدیان گفت: بانک توسعه تعاون طی سالهای اخیر همواره در مسیر حرکتی رو به رشد بوده است و عملکرد بانک در بخش های مختلف با جهش های مثبت همراه بوده است که این پیشرفت ها مرهون تلاش جمعی همکاران از جمله بازنشستگان بانک می باشد.
وی افزود: تعداد بازنشستگان بانک توسعه تعاون تاکنون حدود ۱۱۲ نفر هستند که اتخاذ تدابیر و اقدامات متنوع برای تکریم و بهبود وضعیت آنان ضروری است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون توجه و احترام به بازنشستگان را از مهمترین اجزای فرهنگ سازمانی برشمرد و گفت: هر سازمان زمانی به بالندگی و پیشرفت دست می‌یابد که رعایت حرمت بازنشستگان در فرهنگ سازمان نهادینه شده باشد.
مهدیان خاطر نشان کرد: بازنشستگان پس از سه دهه خدمت واجد تجارب ارزشمندی می‌باشند که انتقال تجارب و جانشین پروری برای حفظ اندوخته های علمی و تجربی و سازمانی آنان حائز اهمیت است.
وی مدیریت دانش را موضوعی مهم برای سازمانهای پیشرو عنوان نمود و گفت: بازنشستگان از مهمترین منابع دانش و اطلاعات در سازمان محسوب می گردند و مستندسازی دستاوردهای تجربی آنان در تکمیل چرخه مدیریت دانش سازمان موثر است.
مدیر عامل بانک توسعه تعاون گفت: توجه به نیازهای معیشتی و رفاهی بازنشستگان از مهمترین مصادیق تکریم عزیزان می‌باشد که بانک نیز تلاش نموده اقداماتی در چارچوب‌های قانونی در بهبود وضعیت آنان صورت دهد.
وی افزود: هر چه وضعیت بازنشستگان بهبود یابد، کارکنان نیز با انگیزه بیشتری به فعالیت شغلی خود می‌پردازند.
در این جلسه بازنشستگان بانک نیز پیشنهادها و نقطه نظرات خود را مطرح نمودند و مدیر عامل بانک نیز ابراز امیدواری نمود که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، رویه‌ها و دستور العمل‌های مناسبی برای تکریم بازنشستگان به حیطه اجرا درآید.