انتقاد جامعه جهانی از اقدام آمریکا در برگزاری اجلاس سران کشورهای دموکراتیک و فریب افکار عمومی

شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ در ۲۰:۵۵