انتقاد جامعه جهانی از اقدام آمریکا در برگزاری اجلاس سران کشورهای دموکراتیک و فریب افکار عمومی

شنبه 4 دسامبر 2021 در 20:55