انتصاب جدید در بیمه تجارت نو

شنبه 23 سپتامبر 2017 در 12:02


سید محمد عباس زادگان مدیر عامل بیمه تجارت نو طی حکمی ،علی قمری را به عنوان مدیر امور شعب و نمایندگان بیمه تجارت نو منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است:

باتوجه به سوابق ارزنده جنابعالی بدینوسلیه از تاریخ ۹۶/۰۷/۱ به عنوان مدیر امور شعب و نمایندگان منصوب میشوید. امیدوارم با تمام توان ضمن توسعه شعبه نمایندگان در راهبردی و گسترش شعب همه ی مساعی لازم را در راهبردی نمایندگان فروش معمول دارید. خداوند بر توفیقات شما بیافزاید.

از جمله سمت های قمری میتوان به ریاست بیمه آتیه سازان حافظ غرب کشور , رئیس منطقه غرب کشور در شرکت بیمه نوین و شرکت بیمه دی و از ابتدای سال ۹۵ بعنوان مدیر منطقه غرب کشور بیمه تجارت نو اشاره کرد.