انتخاب مدیرعامل بانک سینا به عنوان مدیر شایسته ملی

شنبه 6 ژانویه 2018 در 19:59


مدیرعامل بانک سینا به عنوان مدیر شایسته ملی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی بانک سینا، در کنگره مدیر شایسته ملی ۱۳۹۶ که با حضور جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین تعدادی از مسئولان و مدیران شرکت های برتر حوزه کارآفرینی، اساتید دانشگاه و دانشجویان برگزار شد، آقای مهندس پیشرو مدیرعامل بانک سینا، عنوان مدیر شایسته ملی را کسب کرد.
در این همایش سخنرانی ها و مقالاتی در زمینه شیوه های توسعه و رونق کسب و کار و همچنین راه های رفع موانع موجود ارائه شد.
بر اساس این گزارش، در انتخاب مدیر شایسته ملی شاخص هایی چون کارآفرینی، توسعه، ابتکار، خلاقیت و سابقه عملکرد موثر بوده است.