افت قيمت بازار محصولات ايران خودرو حاصل افزايش عرضه به بازار

شنبه 27 جولای 2019 در 18:18


به دستور مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از هفتم خردادماه تولید خودروهای ناقص روند کاهشی داشته و تکمیل خودروهای در کف مانده سرعت یافته است.
با تشکیل کمیته ویژه ای تکمیل خودروهای ناقص در اولویت قرار گرفت و زنجیره تامین و تولید این شرکت بر کاهش تولید خودروهای ناقص متمرکز شدند. برهمین اساس، از تاریخ هفتم خردادماه تولید خودروهای ناقص روند کاهشی یافت و تکمیل خودروهای کف در دستور کار قرار گرفت.
طبق آمار ثبت شده و با برنامه ریزی که برای تامین قطعات کسری و تکمیل خودروها انجام شده، از هفتم خردادماه تا صبح روز ۳۱ تیرماه سال جاری حدود ۶۴ هزار خودرو ی ناقص و درکف کارخانه تکمیل و به بازار عرضه شده است .