اعلام جزئیات تغییرات دستور پرداخت‌های ساتنا و پایا در بانک اقتصادنوین

چهارشنبه 19 ژانویه 2022 در 18:55


سقف مبلغ دستورپرداخت پایا در بانک اقتصادنوین به یک میلیارد ریال و کف مبلغ دستورپرداخت ساتنا به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی بانک اقتصادنوین، در راستای اجرای بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا، از روز شنبه مورخ ۲۵ دی‌ماه ۱۴۰۰ تغییراتی به شرح زیر در سامانه‌های ساتنا و پایا اعمال شد:

کف مبلغ دستورپرداخت‌های ساتنا، از ۱۵۰ میلیون ریال به ۵۰۰ میلیون ریال، افزایش یافت.
سقف مبلغ دستورپرداخت‌های پایا، از ۵۰۰ میلیون ریال به یک میلیارد ریال به ازای هر دستورپرداخت، افزایش یافت.
در خصوص چرخه‌های تسویه پایا در روزهای عادی (غیرتعطیل رسمی)، چرخه جدیدی در ساعت ۱۷:۴۵ جهت تسویه دستورپرداخت‌های غیرشاپرکی افزوده شد.

تا پیش از صدور این بخشنامه، سقف مبلغ دستور پرداخت پایا ۵۰۰ میلیون ریال و کف مبلغ دستور پرداخت ساتنا ۱۵۰ میلیون ریال تعیین شده بود.
آن دسته از مشتریان ارجمند بانک اقتصادنوین که پیش از این سقف انتقال وجه خود در درگاه‌های الکترونیکی را افزایش داده‌اند، می‌توانند از این امکان جدید نیز در این درگاه‌ها استفاده کنند.
مشتریان محترم می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان مرکز ۲۴ ساعته ارتباط با مشتریان این بانک به شماره ۴۸۰۳۱۰۰۰-۰۲۱ تماس حاصل کنند.