ارتقا توان پروژه هادر سطح کشور هدف اصلی مشاوره مدیریت ایران

دوشنبه 11 نوامبر 2019 در 01:23


دبیر جایزه ملی مشاوره مدیریت ایران گفت: جایزه ملی مشاوره مدیریت ایران به دنبال انتقال دانش مدیریت و تبدیل آن به کسب و کار است.

سید مهدی حاجی میرعرب دبیر جایزه ملی مشاوره مدیریت ایران در سومین همایش دوره جایزه ملی مشاوره ایران که بعداز ظهر امروز در سالن آمفی تئاتر سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد،گفت: این جایزه از سال ۹۲ شکل گرفت که در همین سال منتخبانی انتخاب شدند، اما در سال ۹۶ برای دومین بار فرایند جایزه ملی مشاوره مدیریت ایران برگزار شد اما در سومین دوره این همایش ما به دنبال انتقال دانش مدیریت و تبدیل آن به کسب و کار هستیم.
وی افزود: در دوره سوم که از سال ۹۷ کلید خورد و با تشکیل دبیرخانه اجرایی و برگزاری ۲۲ جلسه همراه بود به جمع آوری و مطالعه مستندات پرداخته شد که ۱۴ محور را برای این همایش در نظر گرفتیم و این کار در قالب ۶ رکن انجام شد.
حاجی میر عرب اضافه کرد: نخستین نشست شورای راهبردی را با ۱۵ نشست از ۱۵ ارگان برگزار شد که نظام نامه جایزه بازنگری شد و سایت جایزه ساماندهی شد.
وی ادامه داد: از دی ماه ۹۷ ثبت‌نام از پروژه‌های داوطلبان آغاز شد و ۱۰ ویژگی برای آنها در نظر گرفتیم که در اردیبهشت امسال منتخبان در قالب نتایج نهایی انتخاب شدند که اکنون اختتامیه همایش با ارزیابی ۸ پروژه و معرفی منتخبان انجام می شود.
حاجی میر عرب تصریح کرد: یکی از فعالیت‌های ما در حوزه مدیریت تولید و مدیریت تکنولوژی است که می‌تواند در اقتصاد کشور تغییر و تحول ایجاد کند و اثربخشی خوبی داشته باشد.