اجرای طرح هر دانش آموز یک مهارت از سال گذشته درمازندران/رتبه 4مازندران درکنکور سراسری

پنج‌شنبه 4 ژانویه 2018 در 22:42


ایستگاه اخبار:مدیر کل آموزش وپرورش استان مازندران گفت: آموزش وپرورش مازندران توانسته پوشش ۱۰۰درصدی برای آموزش دانش آموزان این استان ارائه کند .

 

سید علی قاسمی مدیرکل آموزش وپرورش استان مازندران درگفتگو با خبرنگار اجتماعی ایستگاه اخبار گفت: دراین استان حدود۴هزار مدرسه و۵۳۰هزارنفر دانش آموز و۴۰معلم دربخش آموزش فعالیت دارند.

قاسمی ادامه داد:  برهمین اساس برنامه هایی برای کیفی سازی اقدامات آموزشی استان براساس تدابیردولت تدبیر وامیدکه ثمره آن عدالت آموزشی ازنظر کمی وکیفی است را به مرحله اجرای گذاشتیم .

وی افزود: ازمجموع مدارس مازندران ۱۰مدرسه درمناطق کوهستانی وبیش از ۱۰۰مدرسه باکمتراز ۷۰دانش آموز درحال فعالیت هستند.

مدیر کل آموزش وپرورش استان مازندران درباره نمره دانش آموزان این استان درامتحانات نهایی اظهارداشت: درصد قبولی دانش آموزان این استان درامتحانات نهایی سال ۹۱-۹۲بالغ بر۷۸/۵۳درصد ودرسال ۹۳–۹۴بالغ ۹۰درصد بوده است.

وی بابیان اینکه میانگین نمره آزمون نهایی این استان ۱۳/۵است که از میانگین کشور بالاتر می باشد تصریح کرد: متوسط نمره آزمون نهایی کشور ۱۲/۵ است ضمن آنکه سهم مازندران از رتبه های کنکورسراسری ازسال ۹۱–۹۲تاکنون دربین استان های کشور چهارم بوده است.

وی خاطر نشان کرد:از مجموع ۶۰۰طرح ارائه شده به  جشنواره خوارزمی درمرحله نهایی از ۲۳طرح دانش آموزان این استان ۱۸طرح حائز رتبه شدند که نسبت به سال رشد قابل توجهی به خود اختصاص داده است .

وی بابیان اینکه ۲برنامه ملی درمقطع آموزش ابتدایی یکی کیفیت بخشی به آموزش مدیران ودیگری مدرسه پژوهش محور در حال اجرائ است اظهارداشت:موضوع مدرسه پژوهش محور از سال ۹۲درمدارس درحال اجرائ می باشد.

قاسمی عنوان داشت: حدود ۳هزار دانش آموز درمدارس شبانه روزی مستقر درمناطق صعب العبور وسردسیر مشغول به تحصیل هستند .

اوتصریح کرد:برای تامین وسیستم گرمایشی از ۳راه ۱)منابع دولتی ۲)از محل صرفه جویی منابع استانی درسایر۳)ازمحل  مشارکت های مردمی به ویژه خیرین محترم کمک های قابل توجهی انجام شده است .

وی درباره اقدامات آموزش وپرورش مازندران مهارت آموزی  دانش آموزان عنوان کرد:موضوع هر دانش آموز یک مهارت ازسال گذشته درمازندران به مرحله اجرائ گذاشته شد که امسال طرح ملی مهارت درمدارس سراسر کشور آغاز شد.

قاسمی ادامه داد: دربحث المپیاد طی سال های گذشته وامسال ۲برنامه برای بالا مشارکت دانش آموزان به مرحله اجرای گذاشته شده که امسال کمی بیش از ۱۰هزارو ۱۷۰نفراز دانش آموزان مازندران بارشد ۲۱درصدی مشارکت درالمپیادهای مختلف شرکت کردند

مدیر کل آموزش مازندران گفت: از نظر تعداد دانش آموزان شرکت کننده در المپیاد مازندران دارای رتبه دوم کشوری می باشد به طوریکه امسال  ۱۲دانش آموز شرکت کننده این استان در المپیادهای مختلف توانستند ۱۱مدال شامل۵ مدال طلا ،۱نقره و۵برنز را به خود اختصاص دهند.

قاسمی خاطرنشان کرد: برنامه محوری یکی از برنامه های وزارت آموزش وپرورش است که این استان درسال ۹۵–۹۶قبل از اجرائ کشوری دراین استان به مرحله اجرائ گذاشته شد؛ ازدیگر برنامه های افزایش بهره وری درراستای ارتقای کیفیت آموزش میتوان به برگزاری ۴ساعت کلاس های آموزشی برای اولیائ دانش آموزان ابتدایی ازسال ۹۳ دراین استان اشاره کرد که از سال آینده به صورت کشوری اجرائ  می شود.

وی درمورد تعداد هنرستان های کشاورزی استان گفت: درحال حاضر ۲هنرستان آموزش کشاورزی ورشته های مربوط به آن یکی درشهرساری ودیگری درآمل ومدارس کارودانش درحال آموزش کشاورزی هستند.

قاسمی درخصوص میزان سواد آموزی درمازندران تصریح کرد: در۴سال گذشته ۲/۵درصد دانش آموزان استان را باسواد کردیم وآمارسواد آموزی دراین استان بالغ بر۹۷/۶۷درصد است .

مدیر کل آموزش وپرورش مازندران ادامه داد: دربحث هوشمند سازی مدارس تعداد کلاس های هوشمند از۶هزارو ۵۱کلاس به ۱۰هزار و۲۲۰کلاس واز محل صرفه جویی ها تعداد سوئیت های مجهز از ۸۶عددبه ۱۶۳سوئیت رسیده است.