آیا از مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت ایمنی در نصب تجهیزات و بهره برداری آنها آگاه هستید؟

دوشنبه 7 آگوست 2017 در 12:21


با توجه به تحولات و پیشرفت های روزافزون تکنولوژی،نیاز ما به مولدها و منابع انرژی به خصوص در صنعت کهربایی، مضاعف شده است؛ ولی نحوه استفاده ناصحیح آن باعث بروز سوانحی شده که خسارت های جبران ناپذیری برای شهروندان به بار آورده است و در مجموع قوانین ایران،قانون مدنی،بخش هایی از قانون کار و قانون تامین اجتماعی و قوانین و مقررات ملی ساختمان به این مهم اختصاص یافته است.

در این خصوص برآنیم جنبه های حقوقی و مسئولیت مدنی ناشی از عدم رعایت ایمنی در نصب و تجهیز تاسیسات برقی را بررسی و تبیین نموده و راهکارهای علمی و تخصصی آنرا به پایتخت نشینان آگاهی بخشیم.

صاحبان کارگاه ها یا تولیدکنندگان تجهیزات به شرط وقوف بر وجود عیب در دستگاه یا عدم مراقبت از کارکرد صحیح آن مسئول خسارت هایی هستند که از خراب بودن دستگاه ها یا ایمن نبودن کارگاه ها حاصل می گردد که در این مورد ارائه آموزش های لازم درصد مسئولیت را تغییر می دهد.

تجهیزات در ابتدا فی نفسه سالم بوده و حوادث به دلیل عدم رعایت اصول فنی در نصب و موارد نگهداری بعد از نصب ایجاد شده است و با توجه به آمار وزارت کار، شمار سوانح برق نزدیک به ۳۰ درصد کل حوادث کار می باشد.

کارفرمایان باید به آموزش پرسنل؛ استاندارد کردن و کنترل مرغوبیت وسایل برقی و نصب تابلوهای هشداردهنده اهتمام جدی داشته باشند که با انجام این اقدامات می توان به نحو شایسته ای از بروز حوادث جبران ناپذیر مانند حادثه پلاسکو جلوگیری کرد.

*سعیده علیزاده، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و عضو کمیسیون تخصصی حقوقی جمعیت جوانان مطالبه گر