آموزش مشتریان برای استفاده از بانکداری الکترونیک رکن اصلی بازاریابی و جذب منابع است

شنبه 12 می 2018 در 16:56


سمینار سراسری روسای شعب استان های خراسان رضوی و شمالی با حضور مدیرعامل، عضو هیات مدیره، معاون عملیات بانکی، مدیر و تمامی روسای شعب این استان ها برگزار شد.قدیمی،نائب رئیس وعضوهیئت مدیره بانک با اشاره به این نکته که ۲۰ سال ازکاشت نهال بانک درخاک این استان می گذردکه سابقه خدمتی اکثرکارکنان این استان نیزمتقارن با همین تاریخ است،گفت: مضافا ًبراین که امروزشاهد رشد بانک ایران زمین هستیم، در برخی شاخص ها همچون بانکداری مدرن در بین بانک های باسابقه چندین ساله جایگاه بسیار بالاتری داریم و این چیزی نیست جز یاری خدا وتلاش کلیه کارکنان خدوم بانک خصوصاً پرسنل قدیمی این استان که باکمترین امکانات وبیشترین فعالیت موجب به ثمررسیدن بانک شدند.

قدیمی درادامه افزود: امروز وظیفه مهم کارکنان آموزش مشتریان در استفاده از خدمات الکترونیکی بانک در راستای بازاریابی وجذب و حفظ منابع بسیار حائز اهمیت است چراکه این خدمات مطابق با نیازهای امروز وآتی مشتریان طراحی شده است ضمن این که توسعه این خدمات تأثیر مستقیمی درکنترل هزینه های بانک خواهد داشت واین به معنای سودآوری است.

محمدرضا ادبی معاون عملیات بانکی در جمع کارکنان استانهای خراسان رضوی وشمالی بیان کرد:

مشتری مداری و تکریم ارباب رجوع مهمترین رکن هر سازمانی است

ادبی معاون عملیات بانکی نیز پس از اظهار خرسندی از حضور در جمع صمیمی کارکنان استان خراسان رضوی و شمالی به لزوم مشتری مداری و برخورد شایسته با مشتری اشاره کرده اذعان داشت: برخورد شایسته و درخورشئونات انسانی با مشتری تأثیر به مراتب عمیق تری در مقایسه با ارائه هرگونه خدمات بروی خواهد داشت. تجربه نشان داده تکریم مشتریان باعث ماندگاری آنها وتکرار در اخذ خدمات بانکی می شود.

ادبی در پایان با تأکید برتقویت علاقه و وفاداری کارکنان به برند بانک گفت: لازم است هرخدمت جدیدی که توسط بانک ارائه می شود قبل از ارائه به مشتریان مورد استفاده کلیه پرسنل قرارگیرد تا علاوه بر اینکه چالش ها وضعف های آن مورد بررسی و رفع مشکل شود، همکاران باکیفیت بهتری به مشتریان آموزش دهند.

در پایان توسط مدیرعامل و هیات همراه ازشعب پرسنل برتر و پرتلاش صف و ستاد با اهدای لوح و جوایز نقدی تشکر و قدردانی به عمل آمد.