آغاز مرمت و بهسازی خانه استاد لرزاده از سوی معاونت شهرسازی و معماری

شنبه 10 نوامبر 2018 در 11:28


ایستگاه اخبار:ساماندهی و بهسازی خانه استاد لرزاده تحت عنوان “خانه معمار “در دستور کار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، پس از تحویل خانه لرزاده به معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران ، دکتر پیروز حناچی به همراه کارشناسان این معاونت از این بنای میراثی و ارزشمند بازدید بعمل آورده و مقرر شد تا با احیاء بخش های این بنا و با توجه به تخصص استاد لرزاده در رشته معماری این بنا به خانه معمار تبدیل شود . در این خصوص شهرام شهابیان، مدیر کل برنامه ریزی و توسعه شهری ، در جلسه ساماندهی و بهسازی خانه استاد لرزاده «خانه معمار» که با حضور مدیر کل اداره برنامه ریزی و توسعه شهری، مدیر کل اداره معماری و ساختمان، مدیر کل اداره شهرسازی و طرح های شهری و شهردار منطقه ۱۲شهر تهران برگزار شد، اظهار داشت: بر اساس مصوبه ۱۵/۱/۹۶ شورای اسلامی شهر تهران، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران موظف شد پس از تحویل خانه استاد لرزاده از سوی شهرداری منطقه ۷ و همچنین پس از تأمین اعتبار مورد نیاز، نسبت به ساماندهی و بهسازی خانه استاد لرزاده و نیز تشکیل هیأت موئسس آن اقدام کند

وی افزود : بر همین اساس طبق پیگیری های بعمل آمده از سوی معاونت شهرسازی و معماری، ساختمان استاد لرزاده در نیمه دوم مهرماه سال جاری از سوی شهرداری منطقه ۷ تحویل حوزه معاونت شهرسازی و معماری شد .
وی گفت : برنامه ریزی جهت چگونگی بهسازی عمارت قدیم استاد لرزاده در حال انجام است و مأموریت این مهم با همکاری شهرداری منطقه ۷ و مدیریت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران انجام خواهد شد

مدیر کل برنامه ریزی و توسعه شهری تاکید کرد : با توجه به اینکه خانه استاد لرزاده دارای ارزش میراثی بوده و ثبت ملی شده است بدیهی است که طرح مذکور بایستی مطابق با ضوابط مداخله در بناهای تاریخی و با هماهنگی انجمن معماران و خانه هنرمندان ایران با رویکرد حفظ و احیاء باغ – موزه و نیز فضایی برای فعالیت های علمی، پژوهشی، آموزشی با هدف شناسایی و تقویت معماری ایرانی و اسلامی و نیز فضایی برای تفکر و ارائه آثار معماران تهیه و تجهیز شود .

شهابیان خاطر نشان کرد: تاکنون مبلغ هفتصد میلیون تومان اعتبار غیر نقدی برای تهیه و اجرای طرح بهسازی خانه استاد لرزاده به حوزه معاونت شهرسازی و معماری تخصیص یافته که در انتظار تأمین اعتبار از سوی اداره کل برنامه و بودجه می باشد.