آسیب شناسی برنامه توسعه شهری پایتخت

شنبه 22 جولای 2017 در 14:24


جلسه کمیسیون های تخصصی جمعیت جوانان مطالبه گر با موضوع آسیب شناسی برنامه توسعه شهری پایتخت برگزار شد.

به گزارش «شورانامه» در این جلسه که با حضور دبیران و اعضاء کمیسیون های تخصصی جمعیت جوانان مطالبه گر برگزار شد، آقایان دکتر طالبی نژاد، رئیس گروه مشاوران ستاد شورایاری های تهران و عبداله لطفی، فعال سیاسی و رسانه ای به ایراد سخنراتی پرداختند.

عبداله لطفی با اشاره به نظریه «حکمرانی خوب»، نهادهای مدنی و رسانه ها را دو رکن اصلی دموکراسی و از لوازم حکمرانی خوب دانست. وی تأکید کرد مبانی حکمرانی خوب و مردم سالاری، متعلق به شریعت اسلام و سیرخ نبوی است و حضرت رسول (ص) مبانی خود را با رسانه اذان اعلام فرمود و این رسانه قرنهاست استمرار دارد.

سخنرانی عبداله لطفی در جلسه جمعیت جوانان مطالبه گر

لطفی افزود: معجزه دین ما نیز یک رسانه است و قرآن کریم علاوه بر ابعاد مختلفی که دارد، دارای بعد رسانه ای نیز هست و این نشان از اهمیت و اثرگذاری رسانه در دین ما و در عرصه اداره جامعه است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم برخورداری تشکل های مدنی از رسانه و اهمیت حیاتی آن برای وصول سهل و سریع و کم هزینه این تشکل ها به اهداف مشروع خود پرداخت و افزود: ما در کمیسیون ارتباطات و رسانه جمعیت جوانان مطالبه گر، با تولید و انتشار محتوا و اطلاع رسانی و تعامل با رسانه ها، جامعه و حوزه حکومتی، از ظرفیت خوبی برخورداریم که می تواند در خدمت معرفی بیشتر جمعیت به مردم و مسئولین و ترویج و وصول به اهداف و برنامه های جمعیت قرار گیرد.

دکتر طالبی نژاد نیز در این جلسه گفتپ: با وجود پیچیدگی های اجتماعات شهری، رشد جمعیت، تراکم فیزیکی و اجتماعی که حدود ۷۴ درصد جامعه مدنی ما را شهرنشینان به خود اختصاص داده اند، فقدان قانون مدون مدیریت شهری مشهود است و استناد عملکرد اداره شهر به قانونی است که در سال هایی تدوین شده که جمعیت روستانشینان به شهریان غالب بوده است و این مشکل اداره شهر است.

دکتر طالبی نژاد در جلسه جمعیت جوانان مطالبه گر شهر

رییس گروه مشاوران ستاد شورایاری های شورای اسلامی شهر تهران افزود: مدیریت شهری ما با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد، به گونه ای که در کشورهای توسعه یافته یک حاکمیت ملی و یک حاکمیت محلی که شوراها و شهرداری ها جزیی از آن هستند، تعریف شده است که این خلا قانونی در حوزه شهری کشور ما مسبب بسیاری از مشکلات است.
وی به نظام مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: “شهر” و “شهروند” دو ضلع تکمیل کننده مدیریت شهری هستند که بدون توجه به این دو مقوله نظام اداره شهر ها غیر قابل تبیین است.

وی اظهار داشت: بافت و ساختار نظام سیاسی کشور، جغرافیا و سرزمین شهری، نوع مناسبات مالی و اقتصادی و خصلت های اجتماعی و فرهنگی و تاریخی شهر، مدیریت اداره شهر را تحت الشعاع قرار داده به گونه ای که مدیریت شهری در معنای خاص خود شوراها و شهرداری ها، تابع متغیر هاست و با توجه به تبیین وظایف ۳۴ گانه شوراهای اسلامی شهر به برنامه ریزی، هدایت گری، نظارت و هماهنگی بین دستگاه های مختلف خلاصه می شود که از این میان ۱۳ وظیفه در حوزه فعالیت های نظارتی مشخصشده است.

این پژوهشگر و محقق مدیریت شهری و مشارکت های اجتماعی در پایان سخنان خود گفت: نظر به صراحت اجرای طرح مدیریت واحد شهری در برنامه سوم توسعه، فقدان مدیریت هماهنگ در پایتخت کاملا مشهود است، که باتوجه به افزایش مطالبات مردم از مدیریت شهری و منابع مالی و محدودیت های محدود، در نوع خود از مهمترین مشکلات مدیریت شهری است.

در ادامه این نشست، دبیران کمیسیون های تخصصی جمعیت جوانان مطالبه گر به معرفی کمیسیون و برنامه های در دست اجرا و آتی آن پرداختند.