بزرگداشت روزملی خوشنویسی توسط انجمن خوشنویسان شعبه مانیل

یکشنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۷ در ۱۶:۰۸


به همت انجمن خوشنویسان ایران شعبه مانیل وهمکاری رایزنی فرهنگی ایران مراسم روز ملی خوشنویسی در دانشگاه دولتی فیلیپین برگزار شد.